Northern School of Penjing

Ulmus Japonica
Chen Yong ( Lin Hai Shu Yuan )back