Volume 13


Ulmus Japonica Forest
Yi Changbao

Ponamella Pragilaganep
Lau Fugang

Ponamella Pragilaganep
Lau Fugang

Ponamella Pragilaganep
Lau Fugang

Ponamella Pragilaganep
Lau Fugang

Sapereta theezans (2 trees)
Hu Pingchun

Murraya panliculata
Wu Jinwen

Acer buergerianum
Wang Fuyi

Landscape
Chen Shunyuan

Forest
Chen Shunyuan

Ulmus japonica
Shi Shiping

Pyracantha crenulata
Wang Yong

Ponamella pragilaganep, stone
Lau Fugang & Wang Yong

Ulmus japonica, Yingtak stone
Lau Fugang

Acer buergerianum
Lau Fugang

Ponamella Pragilaganep
Lau Fugang

Ponamella Pragilaganep
Lau Fugang

Ficus microcarpa, Stone
Lau Fugang & Wang Yong

Ulmus japonica
Lin Huaqing

Acer palmatum

Murraya paniculata

Ulmus japonica
Lin Zheng

Ulmus japonica
Su Guanguo

Sageretia theezans
Zhou Kongqiu

Ulmus parvifolia
Wu Laishun

Lorpetalum chinense
Zeng Qingzhi

Landscape
Lin Fengwei

Landscape
Chen Dakang

Ulmus japonica forest
Chen Lianjin

Ficus microcarpa
Xu Zhenhong

Podocarpus macrophyllus
Shanghai Botanic Garden
 
   

Go To - Mr. Wong Chiu Shing
- Volumn 13
- Mr. Zhao Qingquan's Creations
- Mr. Zeng XienHua's Creations Part 1
- Mr. Zeng XienHua's Creations Part 2
- Mr. Fan Shau-Tak's Creations
- Mr. Wong Kee-Mein's Creations
- Mr. Liu Zhong Ming Page 1
- Mr. Liu Zhong Ming Page 2
- Mr. Liu Zhong Ming Page 3
- Mr. Liu Zhong Ming Page 4
- Lingnan School of Penjing
- Northern School of Penjing

Suggestions? info@manlungpenjing.org